Zahájení školního roku na Hořejší Oboře - 1.9.2011

Jak každý ví, 1. září je spojeno se zahájením nového školního roku. Nástup do lavic nebývá po dvou měsíčních prázdninách nic příjemného, a proto jsme neváhali využít nabídky města a připojili se k několika dalším organizacím, které při příležitosti mezinárodního hudebního festivalu připravili na nábřeží Hořejší Obory doprovodný program pro děti. 

Mráček, Beruška, Golem, Klíšťák a Tereza se do daného úkolu pustili naplno, a tak kromě vyplnění zapůjčeného stánku vyrostlo na nábřeží také tee-pee. Bohužel se ukázalo, že zdaleka ne všechny organizace se rozhodli  strávit zde delší čas, a proto po rozdání materiálů svůj stánek opustili. Hřebíčkem do rakve činnosti byla pro několik zůstavších informace přicházející před čtvrtou hodinou odpolední, totiž že na delší dobu nebyly městem stánky pronajaty. Naštěstí jsme nebyli situací příliš zaskočeni a jen jsme své aktivity, především rozličné vyrábění pouze přesunuli do našeho „indiánského stanu“. Mohli jsme se tedy příchozím věnovat až do pozdních večerních hodin.

Schůzky
Klubovna
Pro členy
Skautský letní tábor
2024
Kronika
Fotky
Pro veřejnost