Schůzky

Všichni členové našeho oddílu se setkávají každý týden na pravidelných schůzkách, které probíhají zpravidla v naší klubovně. Činnost na jednotlivých schůzkách je přizpůsobena věku a schopnostem dětí tak, aby se každé z nich mohlo projevit a všestranně rozvíjet.

Abychom se mohli dětem individuálně věnovat a zároveň se mezi nimi rozvíjely kamarádské vztahy, jsou děti rozdělené do družin podle věku - přičemž pro každou družinu připravujeme schůzky s vlastním programem. Více informací o jednotlivých družinách naleznete zde.

Družina Pro koho Věk Den Od Do
Medvíďata Kluci i holky 5 - 7 Čtvrtek 17:00 18:30
Rosomáci Kluci i holky 8 - 10 Čtvrtek 17:00 18:30
Koaly Kluci i holky 11 - 14 Úterý 17:30 19:00

 

Schůzky
Klubovna
Pro členy
Skautský letní tábor
2023
Kronika
Fotky

Staň se skautem!

nábor kluků i holek
od 5 do 13 let
Pro veřejnost