Schůzky

Všichni členové našeho oddílu se setkávají každý týden na pravidelných schůzkách, které probíhají zpravidla v naší klubovně. Činnost na jednotlivých schůzkách je přizpůsobena věku a schopnostem dětí tak, aby se každé z nich mohlo projevit a všestranně rozvíjet.

Schůzky se ve školním roce 2023/2024 konají každý čtvrtek od 17:00 do 18:30.

Abychom se mohli dětem individuálně věnovat a zároveň se mezi nimi rozvíjely kamarádské vztahy, jsou děti rozdělené do družin podle věku - přičemž pro každou družinu připravujeme schůzky s vlastním programem. Aktuálně máme družiny Medvíďat (kluci i holky 5-7 let), Rosomáků (kluci o holky 8 - 10 let) a Koal (kluci i holky 11 - 14 let). Více informací o družinách... 

Schůzky
Klubovna
Pro členy
Skautský letní tábor
2024
Kronika
Fotky

Staň se skautem!

nábor kluků i holek
od 5 do 13 let
Pro veřejnost