Náš oddíl

Junák - český skautCo je skauting...

 • Skauting je mezinárodní hnutí, jehož cílem je výchova mladých lidí.
 • Posláním hnutí je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností. Cílem je připravenost jedince plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství.

Náš oddíl...

 • Celý název: Junák - český skaut, 2. skautský oddíl Dvojka Příbram
 • Jsme členy organizace Junák - český skaut, která je registrována v mezinárodních skautských organizacích, naši členové i členky jsou členy organizace WOSM, členky jsou navíc registrovány i v organizaci WAGGGS.
 • Patříme pod Junák - český skaut, 1. středisko Hiawatha Příbram
 • Nejsme pouze volnočasovou záležitostí, ale výchovnou organizací dle zásad skautingu. Jde nám především o to, aby se z našich členů jednak stali úspěšní a samostatní lidé, zároveň však měli vytvořen kladný vztah k přírodě, uměli spolupracovat, získali nové přátele, byli zodpovědní za sebe i ostatní.

Naše přednosti...

 • Snažíme se k individuální přístup ke každému z našich členů, respektujeme jeho osobnost, ale zároveň mu pomáháme začlenit se do skupiny jeho vrstevníků.
 • Všichni členové oddílu, kteří se o děti starají, mají patřičnou kvalifikaci dle MŠMT ČR (zkoušky z pedagogiky, psychologie, bezpečnosti,...) a zároveň oprávnění zdravotníka zotavovacích akcí.

Náš program

 • Každý týden se scházíme v klubovně na pravidelné schůzce
 • Jednou až dvakrát měsíčně máme jinou akci, zpravidla alespoň 1x měsíčně celovíkendovou výpravu.
  • Při těchto akcích se vydáváme do přírody i do zajímavých měst v Čechách
 • V našem programu mají své nezastupitelné místo jak tradiční programy, tak i moderní technologie
  • Naši členové se o sebe umí postarat při pobytu v přírodě, i se vhodně chovat ve společnosti
  • Použití GPS (navigace, geocaching), fotoaparátu, dig. videokamery, PC

Kolik stojí členství?

 • Naši členové platí průběžně pouze výdaje související s výpravami (strava, doprava, event. ubytování) - snažíme se, aby tyto výdaje byly co nejmenší
 • Jedenkrát ročně (zpravidla v březnu) registrační poplatek (cca 300,-Kč), ze kterého je hrazeno hlavně pojištění na našich akcích
 • Všichni naši členové vedení vykonávají svoji činnost dobrovolně a bezplatně - navíc si platí všechny náklady stejně jako děti

Junák - český skaut

 • Junák - český skaut je dobrovolný, nezávislý a nepolitický spolek ve smyslu nového Občanského zákoníku
 • Sídlem Junáka je Praha, Senovážné náměstí 24, 116 47, působnost se vztahuje na Českou republiku, jednací řeč je česká, správní období je shodné s kalendářním rokem.
 • Základním symbolem Junáka je lilie s hlavou chodského psa ve štítu na trojlístku.
 • Junák je členem světových organizací skautek WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts - Světová asociace skautek) a skautů WOSM (World Organization of the Scout Movement - Světová organizace skautského hnutí) a hlásí se k jejich poslání, principům a metodám. Junák je rovněž členem organizace dospělých skautů ISGF (International Scout and Guide Fellowship - Mezinárodní společenství skautů a skautek).

Kontakt

Ing. et Ing. Stanislav Vojíř, Ph.D. - Golem
Adresa    Slunná 291, Příbram V, 26101
Mobil +420 732302562
E-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Sponzoři

Vzhledem k tomu, že většinu nákladů hradí členové oddílu (jak děti, tak i vedoucí), jsme vděční za každý příspěvek pro pořádání naší činnosti - jak finanční, tak i materiální.

    Město Příbram

Město Příbram

Děkujeme městu Příbram za dotační finanční podporu naší činnosti.
Nadační fond Veolia

Nadační fond Veolia

Děkujeme Nadačnímu fondu Veolia za podporu v rámci MiNiGRANTu 2019 - Zlepšení stavu kuchyně na skautských táborech.

 

Schůzky
Klubovna
Pro členy
Skautský letní tábor
2024
Kronika
Fotky

Staň se skautem!

nábor kluků i holek
od 5 do 13 let
Pro veřejnost