Výprava 15.10.2011

Sraz byl určen na 9:00, a tak se v Jiráskových sadech sešlo na 15 skautů a skautek z našeho oddílu. Po krátkém přivítání a „zdrbnutí“ novinek, jsme se vydali směrem k našemu dnešnímu cíli – Svaté Hoře, kde na nás mimo jiné čeká Lanový svět.

Po vystoupání na Svatou Horu jsme se nejprve zastavili u lan, kam jsme donesli několik přileb, přičemž jsme si zahráli několik her ve svatohorské aleji. Na lanové překážky máme zamluvený čas až na odpoledne, a tak se vydáváme na nedalekou louku, kde jsme se všichni zasmáli při hrách s míčem i bez míče. Byla by škoda nevyužít příležitosti, a proto následovala prohlídka ambitů a baziliky.

Přiblížila se již 13. hodina, a tudíž jsme se vydali do zahrady Exercičního domu, kde zásluhou skautů a skautek vyrostlo lanové centrum, které se stalo první z plánovaných akcí k příležitosti oslav 100 let od založení skautingu v Čechách. Dvě hodiny utekly jako voda, a tak po rozloučení a pobrání batůžků jsme se již museli vydat k odchodu. Rychlé sestoupené svatohorskými schody a už se musíme rozejít do svých domovů.

Schůzky
Klubovna
Pro členy
Skautský letní tábor
2024
Kronika
Fotky
Pro veřejnost