Lanový svět 2011

Na Svaté Hoře bylo o víkendu 15. – 16. 10. opět rušno. Tentokrát ale nečekaně nikoli mentální, ale fyzický rozvoj vyhledalo více než 200 návštěvníků Lanového světa, který zde uspořádali skauti a skautky z příbramských středisek Junáka – svazu skautů a skautek ČR.

Ač je to možná k nevíře, skauting letos slaví stoleté výročí činnosti v České republice. Lanový svět se stal první akcí tohoto roku, která se konala k oslavám tohoto kulatého výročí.

Skauti v sobotu a zástupci široké veřejnosti v neděli měli možnost vydovádět se na vysokých i nízkých lanových překážkách, které vyrostly v zahradě exercičního domu – mezi krámky a křížovou cestou. Každý, kdo nalezl dostatek odvahy a sportovního ducha, dostal výstroj a mohl si protáhnout tělo i procvičit mozkové závity při vymýšlení nejlepší strategie. Navléci sedák, nasadit přilbu a vzhůru do korun stromů se rozhodli nejenom děti, ale i řada dospělých, pro které byly připraveny především týmové překážky ve výšce až deseti metrů. Ti, kteří se rozhodli zůstat raději na zemi, měli možnost pobavit se doprovodným programem, kterým byly mimo jiné logické úkoly s lany nebo humorně zpracovaná historie.

I přes chladnější počasí se celá akce vydařila, za což byli organizátoři odměněni nefalšovanou radostí, která prýštila ze všech účastníků.

Schůzky
Klubovna
Pro členy
Skautský letní tábor
2024
Kronika
Fotky
Pro veřejnost