Palačinková výprava Medvíďat a Syslů – 10.12.2011

Nejsem schopen si již vzpomenout, kdy byla počata tradice prosincového pečení palačinek, ale vím, že v letošním roce v ní bylo náležitě pokračováno. Tentokrát se konali palačinkové výpravy dvě. Jako první si tu svoji uspořádaly družiny Syslů a Medvíďat.

Výpravu jsme započali o desáté hodině dopolední a první naší radostí se staly pohybové hry na hřišti u naší klubovny. Následně jsme se odebrali do klubovny, kde jsme započali naše přípravy na pečení palačinek a jak jinak jsme mohli začít, než přípravou těsta. Vše bylo nachystáno, a tak jsme se mohli vydat na cestu. Nejprve vyrazila za doprovodu Berušky Medvíďata, která pomocí skautských značek dovedla Sysli s Mráčkem do lesoparku, který se stal místem našeho smažení. Střídaje se u vařiče, usmažil si každý palačinky dle libosti. Přestávky mezi smažením vyplnili jsme závody a hrou s létajícím talířem. Po nasycení jsme se vypravili po stezce, kterou pro nás připravil Houba, ke stromku, který jsme nazdobili laskominami pro lesní zvěř. Potom jsme se již museli odebrat ke klubovně, kde jsme se kolem třetí hodiny rozloučili a rozešli se do svých domovů.

Schůzky
Klubovna
Pro členy
Skautský letní tábor
2024
Kronika
Fotky
Pro veřejnost