Betlémské světlo 2011

Betlémské světlo je plamínek z Betléma, místě narození Ježíše Krista, který je již od roku 1986 skauty pravidelně rozvážen do celého světa a šíří se do domácností jakožto symbol lásky, pravdy a především lidské sounáležitosti.

Jako již tradičně jsme se společně s dalšími skautskými příbramskými oddíly zhostili role jeho zprostředkovatelů pro náš region. Betlémské světlo bylo slavnostně předáno za doprovodu dětského divadelního představení na Svaté hoře 22. prosince. Pokud i Vy máte zájem přinést si domů plamínek vánoční radosti, je k dispozici po celou dobu vánočních svátků v předsíni svatohorské baziliky.

Schůzky
Klubovna
Pro členy
Skautský letní tábor
2024
Kronika
Fotky
Pro veřejnost