Čarodějnické odpoledne – 30.4.2012

Namísto klasických schůzek jsme se toto pondělí do areálu naší klubovny přímo slétli.

Není nic jednoduchého být dobrou čarodějnicí, nebo čarodějem. Na slet smějí být vpuštěni pouze ti nejlepší, a tak jsme se pustili do celé řady zkoušek, jako je například let na koštěti. Celé zkoušky byly završeny velkým vařením lektvarů, do kterého jsme se ve dvou týmech pustili. Všichni naštěstí prošli, a tak jsme v závěru mohli zasednout ke zpěvu s kytarami.

Nechyběla samozřejmě ani méně šťastná studentka čar a kouzel, kterou jsme upálili.

Schůzky
Klubovna
Pro členy
Skautský letní tábor
2024
Kronika
Fotky
Pro veřejnost