Výprava NASA a Tygrů – 13.5.2012

Sobota 12. května byla věnována našim mladším, kteří se vypravili do Sedlčanské kotliny na Závod vlčat a světlušek, ale ani naši skauti a skautky tento víkend nepřišli zkrátka.

Golem, Terka, Sluníčko, Máca, Julie a Krtek se sešli v 10 hodin před klubovnou a vydali se do příbramského lesoparku. Vzhledem k pátečnímu výročí posledních výstřelů 2. světové války, i my jsme si připomněli tuto významnou historickou událost, která se projevila i v našich hrách, jako bylo například přenášení tajné depeše. Zahráli jsme si ale také celou řadu dalších her s míčem i bez míče. V lesoparku jsme také rozhodně nemohli vynechat houpačky a kolotoč, na kterých jsme se patřičně vydováděli, a tak jsme k domovům odcházeli příjemně unaveni.

Schůzky
Klubovna
Pro členy
Skautský letní tábor
2024
Kronika
Fotky
Pro veřejnost