Výprava na Slivici – 22.-24.6.2012

Školní, a tedy i skautský rok se pomalu, ale jistě blíží ke konci. Ještě před tím, než se vydáme na tábor, ukončili jsme naši celoroční činnost víkendovou výpravou na Slivici.

 

Sešli jsme se u klubovny a věci jsme dali Golemovi na vlek. Poté jsme se přesunuli k Tescu na autobus. Dojeli jsme až na Slivici. S Mráčkem jsme tam hráli hru Kdo to je. V této hře jsme se poznávali. Ve dvojicích jsme si v určitém čase museli o sobě říct co nejvíc věcí, a poté to ten druhý musel nazpaměť říct nahlas ostatním. Hned potom jsme hráli stříhanou. Byly dva týmy. Vždy ten první z každého týmu došel do půlky a s tím druhým si stříhl kámen, nůžky, papír. Podle toho, kdo co ukázal, tak se určilo, kdo koho honí, když vyhrál, tak toho druhého honil, jestli ho chytil, šel k němu do týmu.

Následně již přijel již Golem i s autem. Přivezl i jídlo na celý víkend. Řekl nám, co koupil, a my jsme hádali, co asi bude k jídlu. Nikdo to neuhodl. Potom jsme ve dvou skupinkách dělali závody – různé přeskakování. Po určení vítěze jsme se všichni šli navečeřet – každý to, co si přivezl. Po večeři jsme vyrazili na krátkou procházku po okolí. Hráli jsme hru na to, kdo co nejrychleji doběhne ke Golemovi – něco jako cukr, káva, limonáda. Také jsme trénovali poznávání a prosahávání okolí poslepu, a poté znovu již s viděním dojít. Jako večerní program bylo zpívání s kytarou. Následně jsme se převlékli a šli si lehnout. Mráček nám ještě přečetl pohádku.

Ráno jsme se vzbudili za pomoci písničky. Venku jsme se rozcvičili, protáhli jsme se, zaskákali si a zahráli si na Mrazíka. Doskákali jsme až zpět na faru. Ke snídani jsme měli chléb s nutelou, nebo co nám zbylo od večeře. Poté jsme začali hrát hru Lovecká sezóna. Byly 3 týmy a měli jsme za úkol mít na konci co nejvíce peněz. Museli jsme si koupit lovecký lístek, který trval vždy jen 4 minuty a za tu dobu jsme museli ulovit co nejlepší zvířata, ale musela být v sezóně. Pak jsme je prodávali, ale když jsme buď nebyli u sebe ve skupině, nebo lovili špatná zvířata, nebo lovili bez loveckého lístku, šli jsme do vězení a museli jsme zaplatit pokutu. Po spočítání bodů jsme posvačili jablko, a abychom si odpočinuli od sluníčka, šli jsme dovnitř. Vždy si jeden z týmu sedl na jednu stranu deky a jeden z druhého týmu na tu druhou. Mráček a Beruška jí drželi, a potom co byli oba usazeni ji pustili, nebo nadzvedli a měli jsme za úkol co nejrychleji říct přezdívku toho druhého. Poté jsme si připravili věci na jídlo a naobědvali se. Měli jsme guláš s knedlíkem. O poledňáku holky hrály pinponk a ten zbytek  blbnul s kostičkami.

Po poledním klidu byla štafeta s vodou. Potom byly dva týdny, každý měl nějakou metu a musel jí někam dát. Měli jsme ukrást metu soupeře, ale museli jsme si dát pozor na soupeře, který měl petku s vodou a když nás postříkal, tak jsme se šli oživit. Za 3. oživení byl nějaký úkol. Následně se spustila válka s vodou. Přesunuli jsme se dovnitř a hráli jsme hru Kufr, v prvním kole jsme museli nakreslit daná slova, ve druhém popsat a ve třetím kreslit a popisovat dle obrázku. Na přání Adrianky jsme hrály živé pexeso, je to jako normální, ale vždy si dva domluví, co budou, a potom hádající řeknou jejich jméno a oni řeknou, co jsou. Vydali jsme se k památníku posledních výstřelů 2. světové války. Po cestě nám Mráček dával různé přírodopisné otázky. U památníku jsme si povídali o 2. světové válce a poté si s míčem zahráli hru Granát.

Po příchodu jsme se odebrali na půdu v klubovně, kde jsme se navečeřeli těstovinového salátu a zatancovali jsme si. Potom bylo vyhodnoceno celoroční bodování, já jsem byla první. Následně jsme si povídali o celém roce a u toho jsme chroustali chipsy a oříšky. Po dojedení jsme se umyli, poslechly pohádku a spali.

Ráno jsme vstaly a šli jsme se ven rozcvičit, protáhnout a zahráli jsme si vybíjenou. Různě jsme se měnili ve zvířata. Nasnídali jsme se chleba s pomazánkovým máslem. Následoval úklid a po něm ragby. Po ragby jsme si kouskovaně povídali pohádky a hráli Městečko Palermo. Po Palermu jsme snědli polévku, douklidili jsme a hráli jsme na Autíčka a Tichou poštu. Odebrali jsme se na zastávku a jeli k Tescu. Od tam tud jsme šli ke klubovně, kde jsme zpívali, svačili a pili. Už jsme se jen rozloučili a každý se odebral domů.

Moc se mi tato výprava líbila, byla fajn.

Zapsala: Sluníčko

Schůzky
Klubovna
Pro členy
Skautský letní tábor
2024
Kronika
Fotky
Pro veřejnost