1.8.2011

Probudili jsme se do krásného, letního, zataženého dne. Hned ráno jsme měli rozcvičku, kde každý předvedl svůj cvik. Potom následovala snídaně: chleba s marmeládou a čajem. Na nástup jsme dorazili všichni. Dopoledne každá družina připravovala svou loď k vyplutí do Egypta, už jen dokončení běžných prací a mohli jsme vyplout. Před cestou dostáváme svačinu a mohli jsme vyplout. Začal závod o čas.

 

Odpoledne jsme propluli nebezpečnou cestou. Po celý zbytek dne se členové družiny museli držet u lodi. I dobrou večeři jsme absolvovali u lodi. Po dalším společném plavení Druid objevil, že se blížíme k Egyptu díky majáku, jenž již byl na dohled od nás. Co nejrychleji jsme se k němu měli dostat. Bohužel měli jsme smůlu a v naší cestě se vyskytla hromada Římanů. Naštěstí všem z nás se podařilo kolem nich proplout bez větších ztrát. Dopluli jsme do přístavu, kde jsme zakotvili, opustili palubu a museli přespat mimo město, protože brány města byli již v tuto noční hodinu zavřené.

 

Schůzky
Klubovna
Pro členy
Skautský letní tábor
2024
Kronika
Fotky
Pro veřejnost