4.8.2011

Ráno jsme se probudili do slunečného dne. Toto počasí bohužel nevydrželo celý den. Po budíčku byla rozcvička a následovala snídaně. K snídani jsme měli kakao a rohlík s máslem. Na nástupu byla opět jako vždy velká sranda. Terce nešla vytáhnout vlajka a Berušce se převažoval špalek se sekerou.

 

Následovala práce v táboře a potom hra – Game book. V této hře šlo o zjištění, kdo a kam unesl Neuminise. Když jsme to všichni zjistili, měli jsme oběd, ke kterému byla polévka a čína s chlebem. Po obědě byl polední klid. O poledním klidu Dodo učil pár dětí nové písničky, jelikož jsme v táboře neměli ani kupku pitné vody, musel toho Dodo brzo nechat a jít pro ní. Když se vrátil, pršelo, a tak jsme hráli v mashi deskové hry. Po dešti následoval boj proti Římanům, kteří uvěznili Neuminise. Bojovali jsme asi 1 hodinu, ale Neuminise jsme zachránili. Po bitvě jsme dělali práci v táboře.

 

Následovala večeře, ke které byl chleba se sýrem. Na nástupu nás opět pobavila Beruška se sekerou a potrestali jsme Michala za neslušné chování a čuňárny (hodil bobek na cestu k latrínám), které udělal.

 

Po nástupu následovala noční hra, při které jsme sbírali kouzelné byliny do lektvaru. Hra byla pěkná, hezky vymyšlená a zábavná. Po hře jsme si šli lehnout, ale někdo nás tu otravoval, a tak Golem, Veve a Dodo si hráli s petardami. Potom nás cizí návštěva nejspíš opustila a my šli spát. DOBROU NOC.

Zapsal: Máca
Ze družiny: Cink-pink-kink-tink-X

Schůzky
Klubovna
Pro členy
Skautský letní tábor
2024
Kronika
Fotky
Pro veřejnost