11.8.2011

Dnešní den pro nás nezačal zrovna nejlépe, náš Druid se pomátl a my jsme se museli vydat za jeho dávným přítelem Amnezixem, abychom ho požádali o pomoc. Ten nakonec naši prosbu vyslyšel, ale byliny potřebné k umíchání léku jsme museli nasbírat my. To však nebylo zase nic snadného, neboť jsme se museli vyhýbat kulím, vysílaných Římany. Avšak nakonec se nám to povedlo a náš Druid opět nabyl rozumu.

 

K obědu jsme měli fazole s uzeninou. Po poledním klidu jsme zahráli ostatním družinám maňáskové divadlo, které jsme si předchozí den secvičili. Poté jsme se mohli pustit do zdolávání lanových překážek, které pro nás Beruška během poledního klidu připravila. Byli jsme rozděleni na dvě družiny. První, tvořená staršími, šla zdolat provazový žebřík. Ti mladší překonali nízké překážky.

 

Jakmile jsme všichni úspěšně lana zvládli, pokračovali jsme dalším programem. Starší šli s Veverkou na loď a ti mladší pod Beruščinou taktovkou zkusili základy orientálních tanců. Po nějaké době se role obrátili a menší si šli také zapádlovat. 

 

Po večerním nástupu se všichni bez slibů odebrali ke spánku a ti, kteří již slib mají, se mohli zúčastnit plnění slibů našich 3 členů. Po vlastnoručně zapáleném slibovém ohni složila světluškovský slib Julie a vlčátský slib složil Medvěd a Dan. Poté se všichni ostatní odebrali spát, slibující ještě vyčkali, než dohořel jejich slibový oheň a též ulehli do svých spacáků.

Zapsala: Beruška

Schůzky
Klubovna
Pro členy
Skautský letní tábor
2024
Kronika
Fotky
Pro veřejnost