13.8.2011

Jsme vzbuzeni již před šestou hodinou. Posnídali jsme zbytky z předešlého dne a dobalili všechny své věci. Po posledním ranním nástupu se vydáváme s Dodem na autobus. Věci nést nemusíme, neboť nám je Golem dovezl na autobusové nádraží v autě s vlekem. 

 

Zbytek vedení s Mácou a Jankem se pustili do dozboření tábořiště, dozabalení všech věcí a úklidu. Poté přijela objednaná Avie, která odvezla většinu věcí do klubovny. Zbytek věcí čekalo na odvoz do Libice k Berkům, kteří nám nabídli jejich uskladnění.
Po veškerém jejich převezení se i my unaveni vracíme domů. A tím definitivně zakončujeme náš Tábor zmizelé noci.

Zapsala: Beruška

Schůzky
Klubovna
Pro členy
Skautský letní tábor
2024
Kronika
Fotky
Pro veřejnost