Městské slavnosti k otevření zrekonstruovaného náměstí T. G. M. - 8.9.2012

Práce na rekonstrukci příbramského náměstí došli zdárného konce a město Příbram se rozhodlo vše oslavit městskou slavností. I náš oddíl se do oslav zapojil a tato akce se tak stala první příležitostí, kde jste se s námi v tomto školním roce mohli setkat mimo pravidelné schůzky.

Velké poděkování patří především Berušce, Golemovi, Lucce, Mácovi, Mráčkovi, Roseanne, Sluníčku a Terce, kteří se aktivně zapojili do působení u přiděleného stánku. Malým i velkým jsme nabízeli tvoření z několika kil domácí modelíny v osmi barvách, či zaslání fotografie z akce na e-mail. Velké popularitě se těšila také šťáva zdarma, která udělala radost zástupům přicházejících žíznivých návštěvníků i osazenstvu dalších stánků.

Zapsal: Mráček

Schůzky
Klubovna
Pro členy
Skautský letní tábor
2024
Kronika
Fotky
Pro veřejnost