Družinová výprava Medvíďat - 13.10.2012

Sešli jsme se v 10:00 hod před klubovnou. Tedy Beruška, Mráček, Golem, Davídek, Honzík, Janička, Ondra, Pískal, Simča a Viky. Na sraz dorazil sice i Vojtík, ten nás však kvůli nachlazení musel opustit dřív. I přes nepříznivou předpověď se nám počasí celkem umoudřilo a my se můžeme vydat na cestu. Odebrali jsme se směrem k lesoparku v Příbrami, kde probíhala většina naší výpravy.

Skřítci Podzimníčci se snaží připravit floru i faunu na příchod zimy, tedy zazimovat rostliny a nashromáždit dostatek potravy pro všechna zvířata. Připravit však jídlo, když vám v tom brání zlí hajní, kteří si výnosy z lesa chtějí nechat jen pro sebe, je velice obtížné. Aby zvířata nehladověla, pomohli jsme Podzimníčkům přechytračit hajné a část úrody vzít. To nebylo zdaleka to jediné, čemu jsme museli dneska čelit.

Královna Zima moc ráda vládne, a proto se snaží si své panování prodloužit, co to jen jde. Aby i letos mohla kralovat déle, ukradla Podzimu žezlo moci. Poté vypukl nelítostný boj mezi Podzimníčky a Zimoury, jež slouží královně Zimě. Nakonec byla Zima přeci jen poražena a musela žezlo navrátit a odebrat se ještě na chvíli do ústraní. Při odchodu však pomstychtivě rozbourala domečky, kde Podzimníčci žili. Ani tentokrát jsme je nenechali ve štychu a postavili jsme pro ně celou novou vesnici.

V průběhu výpravy jsme si zahráli řadu her i navštívili prolézačky. Společnými silami jsme vytvořili paletu podzimních barev, které jsme hledali při zpáteční cestě.

Na konci jsme si ještě nalezly dárek od Podzimníčků, cestovní deník, do kterého si budeme zaznamenávat naše společné cestování, a spokojeně se odebrali domů.

Schůzky
Klubovna
Pro členy
Skautský letní tábor
2024
Kronika
Fotky
Pro veřejnost