Loupátková výprava - 9.-10.11.2012

V pátek před klubovnou jsme se sešli ve čtyři hodiny odpoledne, tedy Beruška, Mráček, Koště, Brumla, Julie, Jíťa a Péťa s Placatkou. Vydali jsme se na cestu na Vysokou Pec, kde jsme strávili většinu naší výpravy. Při cestě jsme udělali ještě menší zastávku v Bille, kde se nakoupily potřebné ingredience k vaření.

Cesta nám rychle utekla a zanedlouho jsme byli v klubovně, která se ukázala sice malá, ale zato útulná. Hned jsme jí využili k povečeření. Večer jsme měli vyplněný řadou her - Tichou poštou, Soubojem o vytrvalejší plamen a Stínové divadlo. Poté se k nám přidali Golem s Krtečkem. Zahráli jsme si ještě Vybíjenou a Boj stříleček. Před spaním jsme vyposlechli pohádku a zavrtali se do spacáků.

Ráno jsme posnídali chléb s Nutelou a vyrazili ven do blízkého lesa. Tam následovaly další hry, například: Kradení šátků, Boj proti starému medvědovi a Souboj dvojic. Trochu unaveni jsme se vrátili do klubovny a posvačili. Všichni jsme se zapojili do přípravy buřtguláše, který jsme také poobědvali.

Po rychlém úklidu jsme se museli vydat nazpátek. Cestu jsme si oživili několika hrami, se kterými nám rychle uběhla, a nastal čas rozloučení. Už teď se však těšíme na další výpravu.

Schůzky
Klubovna
Pro členy
Skautský letní tábor
2024
Kronika
Fotky
Pro veřejnost