Betlémské světlo 2012

"To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila." (Jan 1, 5)

I do Příbrami opět docestoval plamínek z místa narození Ježíše Krista, jeden z novodobých symbolů Vánoc. Tento plamínek, každoročně rozvážený skauty do celého světa, je především symbolem dobra a lásky, které si připomínáme a uskutečňujeme skrze překrásná setkání v tento předsváteční čas.

Slavnostní předání 22. 12. na Svaté Hoře se stalo opět příjemným zastavením v hektičnosti vrcholu předvánočních příprav, a kromě plamínku si všichni odnášeli dobrou náladu, ke které přispělo i vystoupení Příbramských skautů a skautek.

Pokud jste se snad nemohli slavnostního předání zúčastnit, či se Vám nepodařilo světýlko donést domů, nezoufejte. Betlémské světlo bude k dispozici v předsíni Basiliky nanebevzetí panny Marie na Svaté hoře až do 30. 12. 2012.

Schůzky
Klubovna
Pro členy
Skautský letní tábor
2024
Kronika
Fotky
Pro veřejnost