Skautský Silvestr 2012

Na skautského Silvestra byli pozváni: Veverka, Mobi, Golem, Beruška, Mráček, Placatka, Janek, Máca a Sluníčko. Ale Veverka a Mobi se bohužel nezúčastnili. (poznámka editora - seznam hostů sestavil HOHT (= hlavní organizační helmut tým) z družiny NASA)

Měli jsme se sejít v pět před klubovny. Od ní jsme vyšli k TESCU. Ale nedošlo nám, že již bude zavřeno, a tak jsme zamířili k nonstopu. Tam si každý koupil, co potřeboval, a šli jsme se zahřát do klubovny. V klubovně na nás čekal obložený stůl různými pochutinami, které jsme si tam chodili odkládat postupně, jak jsme přišli.

Začali jsme přípravou malého chemického pokusu, který nám ukázal Mráček (tepelný rozklad dusičnanu). Následně jsme mazali pomazánky. Po připravení pohoštění jsme si zahráli dvakrát hru Bang.

Šli jsme ven zkusit zapálit pokus a opravdu to fungovalo, jak nám vykládal Mráček (4 NO3(-1) -> 2O(-2) + 2N2 + 5O2 (/4NO2(-1) + 2O2) -> 4NO + 2O(-2) + 3O2). Dále dorazil slavný host Jára Cimrman. Shlédli jsme hru České nebe. Dále jsme si pustili Šmoulokoledu. Po šmoulózních Vánocích jsme si pustili další Cimrmanovu hru - Němý Bobeš. Museli jsme ho pozastavit, protože nás vyrušila půlnoc. Připili jsme si na nový rok dětským šampusem a hned jsme vyšli před 8. ZŠ, abychom se pokochali krásnou pyrotechnikou.

Doprovodili jsme Roseanne domů a sami jsme vyšli opět směrem klubovna, kde jsme dokoukali hru Němý Bobeš. Po ní šla část spát, ale udělali velkou chybu. Párty právě začínala filmem Choking hazard, u kterého jsme se všichni náramně probrali (doporučuji nepouštět). A naší oslavu jsme zakončili filmem Jára Cimrman ležící, spící. Uložili jsme se ke spánku.

Po probuzení jsme začali s VELKÝM úklidem - nebojte tak velký zase nebyl. Po douklizení jsme si už jen povídali a smáli jsme se nad staršími fotografiemi. A když si pro Mácu přijeli rodiče, rozešli jsme se i my ostatní. Již se těšíme na další takovouto akci.

Zapsala: Sluníčko

Schůzky
Klubovna
Pro členy
Skautský letní tábor
2024
Kronika
Fotky
Pro veřejnost