Výprava NASA s neurčitým cílem – 8.-9.3.2013

Jednoho krásného slunečného odpoledne jsme se sešli před naší klubovnou asi tak v 16:00.

Začali jsme tím, že jsme vyrazili do Tesca. Tam jsme nakoupili suroviny na pozdější večeři. Opět jsme se vydali zpět na cestu do naší klubovny. V klubovně jsme vymysleli spoustu nových vynálezů, které jsme ihned prodávali za bezkonkurenční ceny. Následně jsme se pokusili pojmenovat značky – zcela bezvýsledně :). Potom jsme řešili filozofické otázky naší skupiny. Následovala příprava večeře a rodinné sezení u grilu. Poté, když jsme se dosyta najedli, jsme usedli k velké hře Riskuj. Ve které byla velkým favoritem Sluníčko. Náhle Brad zkolaboval, oživovali jsme, seč jsme mohli, zlomili jsme mu všechna jeho žebra, ale plast jsme k životu neprobudili. Možná to bylo tím, že mu chyběla půlka těla (pozn.: Brad je figurína pro nácvik resuscitace). Poté následovala oddychová hra s míčkem na pravdu. Den jsme zakončili hodinovým uspávacím pokecem.

V sobotu jsme se probudili do krásného slunečného rána, jen Mráček viděl mlhu. Uklidili jsme klubovnu a vyrazili jsme naším nejspolehlivějším směrem – přímo za nosem. Zkratkou přes Pražskou, jsme dorazili na Zámeček, kde na nás čekala výstava Židovské zvyky a tradice. Potom jsme šli zdlouhavou cestou do Dlouhé ulice, kde jsme se zamysleli nad hudbou a hudebními nástroji. Dále jsme šli zkratkou - delší, ale o to horší cestou. Došli jsme až na náměstí 17. Listopadu, kde jsme zamířili do pizzerie, kde jsme si dali vynikající oběd. Naše dlouhá výprava skončila v klubovně, kde jsme sepsali tento zápis, rozloučili se a šli každý vlastní cestou.

p. s.: výprava bez filmů opravdu jde!

Zapsali: Janek, Máca, Sluníčko

Schůzky
Klubovna
Pro členy
Skautský letní tábor
2024
Kronika
Fotky
Pro veřejnost