Oslavy skautských oddílů na Slivici - 12.9.2015

Téma první výpravy letošního roku bylo poněkud netradiční, neboť 1. skautský oddíl Slivice naplánoval na sobotu 12. září oslavy 20 let své existence, neboť zdejší oddíl vznikl 5. září 1995. A jelikož je máme rádi, tak jsme samozřejmě chtěli na oslavu taktéž dorazit!

Na oslavu byli pozváni členové a členky našeho oddílu v doprovodu svých rodičů, přičemž se oslav zúčastnili také naši vedoucí.

Program oslav byl zahájen ve 13 hodin na Slivické faře vernisáží výstavy. Posléze jsme si mohli užít připraveného doprovodného programu – byly připraveny lanové překážky, lukostřelba, deskové hry atd. Zároveň šlo o příležitost setkat se s dalšími skauty a skautkami. Celý doprovodný program byl ukončen společnou konzumací „narozeninového“ dortu. Posléze bylo možné se ještě dobrovolně zúčastnit bohoslužby v místním kostele a na večer byl plánován táborák.

Děkujeme za pozvání a přejeme Slivickým skautům i skautkám hodně radosti do další činnosti…

Zapsal: Golem

Schůzky
Klubovna
Pro členy
Skautský letní tábor
2024
Kronika
Fotky
Pro veřejnost