Pikniková výprava 18.6.2016

Blíží se nám konec června a s ním také konec skautského roku 2015-2016. V sobotu 18. června se tedy scházíme k závěrečné výpravě, která je již tradičně spojena s vyhodnocením celoročního bodování a je poslední celooddílovou akcí před blížícím se letním táborem. A v letošním roce se ji rozhodujeme pojmout trochu netradičně – vydáváme se na piknik.

Scházíme se v 10 hodin dopoledne na náměstí 17. listopadu v počtu 21 děti a 6 vedoucích. Vydáváme se kolem areálu Nového rybníka směrem na Padák, který částečně obcházíme, až si posléze vyhledáme hezké místo poblíž tamní nově budované naučné stezky. Rozkládáme deky a celty a vybalujeme své „domácí úkoly“. Úkolem pro všechny účastníky výpravy bylo vzít s sebou něco dobrého k snědku či k pití, abychom na sebe na tom pikniku jen tak nekoukali, ale měli se zároveň do čeho zakousnout. Je super, že to skoro všichni splnili a můžeme od sebe tedy od sebe vzájemně ochutnávat. Zároveň tu máme spoustu občerstvení, které napekli a připravili Beruška, Roseanne a Mráček.

A je na čase se také trochu hýbat. V nadcházející hře máme za úkol zjistit, co se skrývá na obrázcích rozstříhaných na malé kousky. Všechny děti jsou rozděleny do skupinek, ve kterých mají za úkol sbírat suroviny, za které následně mohou zakoupit jednotlivé části obrázků. Ale není to tak jednoduché, protože vedoucí jim sbírání komplikují chytáním. A také je potřeba si hlídat domeček. Když není hlídán, je docela klidně možné, že z něj suroviny i kousky obrázku zmizí.

Jsme po svačině a po hře, doufáme, že nezačne pršet (počasí je trochu nejasné) a je čas na vyhlášení výsledků celoročního bodování... Bodování máme dvojí podle toho, na které schůzky kdo chodil. Jedno pořadí mají společné družiny Rosomáků a Medvíďat. Na prvním místě je Lukáš, na druhém Hihi a na třetím se umístil Tobík. Druhé společné bodování mají Žluté a Hnědé Pandy.

Blíží se 15. hodina a s ní také nutnost návratu zpět domů. U Fialova rybníku ještě nacházíme čas na společnou fotku a poté se již přesouváme zpět na náměstí, kde si nás po chvíli vyzvedávají rodiče.

Zapsal: Golem

Schůzky
Klubovna
Pro členy
Skautský letní tábor
2024
Kronika
Fotky
Pro veřejnost