Krajské kolo Závodu vlčat a světlušek (Pandy) – 10.-11.6.2016

Jelikož se družina žlutých Pand stala nejúspěšnější hlídkou v okresním kole závodu vlčat a světlušek vypravili jsme se na krajské kolo. Místem jeho konání se staly Dolánky u Českého Brodu. Jelikož nás čekala poměrně dlouhá cesta, vyrazili jsme již v pátek, abychom sobotní zahájení závodu stíhali.

Dojeli jsme do Českého Brodu, kde jsme se ubytovali v místní škole. Společně s dalšími hlídkami, které také dorazili již v pátek, jsme páteční večer strávili prohlídkou města, návštěvou muzea a místního podzemí.

V sobotu jsme společně s dalšími soutěžícími nasedli do autobusu, který nás dovezl na samotné místo konání závodu. Po organizačních pokynech, registraci a slavnostním zahájením jsme již očekávali čas našeho startu. V závodu jsme se stali kolonizátory nové země a jako takoví jsme se potýkali s řadou disciplín. Konkurence z celého Středočeského kraje byla velká, a tak se nám nepodařilo uspět. Svými znalostmi a schopnostmi jsme ovšem rozhodně neudělali ostudu a podařilo se nám ukázat, že i v Příbrami jsou skauti, kteří si dovedou poradit.

Vlastní závod bohužel neprobíhal úplně hladce, a tak celý průběh nabral zpoždění. Díky ochotě několika místních se nám ovšem podařilo dorazit na nádraží včas a domů jsme dorazili dle plánu.

Schůzky
Klubovna
Pro členy
Skautský letní tábor
2024
Kronika
Fotky
Pro veřejnost