Betlémské světlo 23.12.2016

Betlémské světlo na Svaté Hoře

„Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.“ (Mt 5, 9–10)

Tak jako každý rok, i letos dorazil do České republiky plamínek míru a pokoje, zapálený až v místě narození Pána Ježíše, v Betlémě. Cestou přes Vídeň, Prahu, Dobříš ... až na Svatou Horu. Sešli jsme se v basilice na Svaté Hoře těsně před Vánoci, v pátek 23. prosince, po večerní mši svaté.

Nejpve všechny přítomné přivítaly dvě písně v podání "Náhodně sešlé skupiny" a poté došlo na samotný obřad předání Betlémského světla Svaté Hoře a jeho rozdání mezi všechny přítomné. A že jich bylo letos opravdu hodně :) Za Svatou Horu přebral světlo p. Jan Kuník, světlo přinesly Mráček, Golem, Sluníčko a Věrka Langová. Po rozšíření plamýnků Betlémského světla Vánoční atmosféru ještě doladila řada písní v přítomné skupiny a posléze již bylo nutné areál Svaté Hory uzavřít, "aby se také kostelnice dostala domů ještě dneska".

Světýlko se však šíří i dál... Velké množství lidí si pro něj přišlo až na Štědrý den (ať již při odpolední procházce, nebo cestou na "půlnoční"). Navíc na Svaté Hoře bude světýlko k dispozici až do konce roku. Tak tedy hezké Vánoce všem!

Zapsal: Golem

PS: Letos je to již po desáté, co Betlémské světlo dopravil na Svatou Horu náš oddíl :)

Schůzky
Klubovna
Pro členy
Skautský letní tábor
2024
Kronika
Fotky
Pro veřejnost