Závěrečná výprava 25.6.2017

Blíží se nám konec školního roku, ale ještě před jeho koncem se během poslední červnové neděle vydáváme na závěrečnou oddílovou výpravu. Scházíme se v půl jedné odpoledne u Billy na Drkolnově, odkud vyrážíme směrem na Vysokou Pec.

Cestu přes pole si krátíme drobnými hrami, ale za chvíli jsme na místě a naše kroky vedou k jednomu ze zdejších pozůstatků hornictví - dolu Řimbaba. Zde se scházíme s panem Kovářem ze Spolku Řimbaba, se kterým máme domluvenou prohlídku zdejšího areálu. A že se za posledních pár let zdejší expozice opravdu rozrostla...

Naše první kroky vedou na těžební věž, která nyní funguje jako rozhledna. Máme tedy možnost si prohlédnout okolní vesnice i část Příbrami. Po sestupu z věže se naopak díváme do hloubky - do šachty přímo pod věží. Poté si prohlížíme zdejší "mašinky", "bagry" a další důlní vybavení a posléze také zemědělské nástroje - během čehož obcházíme hlavní budovu. A dozvídáme se také řadu zajímavostí - třeba to, že se zdejší důl jmenuje podle kopretiny "řimbaby".

Postupně se dostáváme až ke zdejšímu bytu, který kdysi obýval vedoucí zdejšího důlního díla. Jak se však dozvídáme z výkladu, byt není vybaven dobově, ale spíše jako byt starého horníka. Kromě vybavení domácnosti máme možnosti si prohlédnout také oblečení a dětské hračky. Po prohlídce interiéru se přesunujeme ven, kde nás čeká prohlídka venkovních expozic věnovaných zpracování rud a pálení dřevěného uhlí a také prohlídka hasičské stříkačky.

Posléze se přesunujeme do další budovy, kde si můžeme prohlídnout sbírku lidových krojů a stálou expozici Příbramských betlémářů. Je zde vystaveno velké množství betlémů, které byly dříve vystavovány na tradičních výstavách na Zámečku a na Svaté Hoře v období Vánoc.

Poslední částí expozice přímo na Řimbabě je sbírka minerálů. Následně se musíme o kus přesunout - ještě nás čeká prohlídka štoly. Přesouváme se ke kraji Vysoké Pece, kde se nachází její ústí. Oblékáme si přilby, jsou nám propůjčeny baterky a vydáváme se do hlubin. Místy je to "tak trochu" vlhko, ale s ohledem na vedro, které panuje venku, nám to moc neva. Na konci štoly se dostáváme opět až pod těžební budovu. Poté nás čeká cesta zpátky a tím naše prohlídka končí. Děkujem Spolku Řimbaba za prohlídku.

Od našeho příchodu na Vysokou Pec již uteklo opravdu hodně času, přesouváme se tedy do nedalekého lesoparku. Dáváme si svačinu a poté nás čeká vyhodnocení naší činnosti na schůzkách a výpravách v průběhu celého školního roku - vyhlášení výsledků bodování.

Máme již skoro půl páté odpoledne. Je tedy nejvyšší čas sbalit všechny věci a přesunout se ke klubovně. Naše výprava končí, ale za 14 dnů náš čeká letní tábor.

Zapsal: Golem

Děkujeme městu Příbram za dotační podporu v oblasti životního prostředí.

Schůzky
Klubovna
Pro členy
Skautský letní tábor
2024
Kronika
Fotky
Pro veřejnost