Zahajovací oddílová schůzka - 4.9.2018

Začal nám nový školní rok a krátce po jeho začátku jsme zahájili také další rok skautský. Na první společné oddílové schůzce jsme se sešli v úterý 4. září v 17:00 u klubovny.

Ačkoliv někteří z nás nemohli dorazit z důvodu pozdních dovolených či pracovních povinností, sešlo se nás na schůzce i s pár nováčky celkem 30. Oproti předpovědi nám nakonec přálo i počasí, tak jsme strávili většinu schůzky venku.

Po úvodních nezbytnostech došlo na několik her - kolektivní lovení kousků obrázků, sdílení zážitků z prázdnin, či třeba vybíjenou, na kterou jsme byli na začátku rozděleni na Pandy na jednom hřišti a Medvíďata a Rosomáky na hřišti druhém. Po chvíli se však skupiny začaly mísit - pokud někdo umřel na vlastním hřišti, stal se obratem živým na hřišti druhém.

V poslední části schůzky jsme se přesunuli do klubovny, kde jsme vyráběli bubliny s odrazy našich vzpomínek na prázdniny.

Od dalšího týdne nás budou čekat schůzky družinové - v letošním roce pro Pandy v úterý, pro Medvíďata a Rosomáky ve čtvrtek. A zanedlouho určitě i nějaká výprava.

Zapsal: Golem

 

Zahajovací schůzka 4.9.2018

 

Schůzky
Klubovna
Pro členy
Skautský letní tábor
2024
Kronika
Fotky
Pro veřejnost