Betlémské světlo - 22.12.2018

Betlémské světlo 2018

Stejně jako v minulých letech, i v letošním roce nemohla v Příbrami chybět jedna z velmi oblíbených předvánočních tradic - slavnostní předání Betlémského světla na Svaté Hoře. V letošním roce s mottem Pokoj ve mně – pokoj s tebou.

Nejprve jsme se jako oddíl vydali do Rožmitálu pro samotné světýlko. Skauti i široká veřejnost se poté sešli na Svaté Hoře v sobotu 22. prosince chvíli před 17. hodinou odpolední. Po přivítání všech přítomných nejprve proběhlo vánoční vystoupení světlušek a skautek z 6. oddílu Příbram. Poté všechny za Svatou Horu přivítal p. David Horáček, který od nás převztal světýlko a požehnal mu i všem přítomným. Poté již došlo za asistence roverů z našeho skautského střediska k rozdání plamínku všem, kteří pro něj dorazili.

Po slavnostním předání je Betlémské světlo každoročně k dispozici v předsíni basiliky na Svaté Hoře - a to až do Nového roku. Velké množství lidí si tak pro něj došlo ještě v neděli, a zejména pak v pondělí - na Štědrý den. Je skvělé, že u nás tato předvánoční tradice zdomácněla a samotné předávání světýlka je příležitostí k setkávání známých i neznámých lidí a k šíření předvánoční pohody.

Přejeme všem lidem dobré vůle krásné Vánoce a šťastný blížící se nový rok.

Zapsal: Golem

Schůzky
Klubovna
Pro členy
Skautský letní tábor
2024
Kronika
Fotky
Pro veřejnost