Zahajovací oddílová schůzka - 5.9.2019

Zahajovací oddílová schůzka 5.9.2019

Tak jsme úspěšně zahájili nový skautský rok! Na zahajovací oddílové schůzce jsme se sešli ve čtvrtek 5. září 2019 u klubovny. A sešlo se nás opravdu hodně - celkem nás dorazilo 40 :)

S ohledem na to, že nám dorazila také skupina nováčků, bylo první a velmi důležitým bodem programu vzájemné seznámení. Jména jsme si později v průběhu schůzky ještě zopakovali, ale došlo samozřejmě také na pár her.

Nedílnou součástí zahajovací schůzky je také určení příslušnosti k družinám pro další skautský rok. I v letošním roce část Rosomáků přestoupila k družině Pand a naopak k Rosomákům přibyli nejstarší členové Medvíďat. V nově vzniklých družinách jsme si ještě zazávodili jako hadi, byli se kouknout v klubovně a poté již byl čas rozejít se domů.

Od příštího týdne nám již budou pravidelně probíhat schůzky družinové, v letošním roce opět pro Pandy v úterý a pro Medvíďata a Rosomáky ve čtvrtek.

Zapsal: Golem

Schůzky
Klubovna
Pro členy
Skautský letní tábor
2024
Kronika
Fotky
Pro veřejnost