Betlémské světlo - 22.12.2019

I v letošním roce jsme nám do Příbrami přicestoval plamínek, který spojuje lidi nejen po celém světě, ale i v našem městě.

Betlémské světlo se opravdu šíří tak, že si je lidé vzájemně předávají při setkáních a šíří je po svém okolí. V letošním roce se pro něj vydali Mráček s Golemem.

K slavnostnímu předávání Betlémského světla jsme se poté sešli v neděli 22. prosince na Svaté Hoře. Basiliku plnou lidí nejprve potěšilo představení připravené světluškami a skautkami z 6. oddílu. Poté již celý prostor potemněl a došlo k přinesení Betlémského světla, jeho požehnání a přání k Vánocům.

Betlémské světlo si do svých domovů odnesla spousta rodin nejen v neděli, ale také v dalších dnech - např. při procházce na Štědrý den. Na Svaté Hoře bude opět k dispozici až do Silvestra.

Zapsal: Golem

Schůzky
Klubovna
Pro členy
Skautský letní tábor
2024
Kronika
Fotky
Pro veřejnost