Zahajovací oddílová schůzka 1.9.2020

Tak nám v úterý 1. září 2020 začal nejen nový školní rok, ale také nový rok skautský. A tak jsme se hned v úterý odpoledne sešli v 17:00 u klubovny na zahajovací oddílové schůzce.

Jelikož jsme se delší dobu neviděli a dorazilo také několik nových zájemců o členství, bylo potřeba si nejprve zopakovat jména. A poté již přišel čas na hry. Nejprve jsme si zahráli týmovou kopanou štafetu a další hry s míčem.

Následně jsme se přesunuli do klubovny k trochu slavnostnější příležitosti. Lili a Nafta obdrželi odznaky Tří orlích per, jejichž podmínky splnily během letošního tábora. A poté došlo také k výměně šátků několika Pand (místo žlutých obdrželi hnědé) a také k rozdání nových šátků těm, kteří si na táboře splnili podmínku noci strávené na naší akci.

Čas se nám již nachýlil ke konci, ale ještě jsme zvládli jednu hru s čísly - tentokrát v hale.

Od dalšího týdne již budou probíhat normální schůzky družinové:

  • pro Pandy opět v úterý od 17:30 do 19:00,
  • pro Medvíďata a Rosomáky ve čtvrtek od 17:00 do 18:30.

 

Zapsal: Golem

Schůzky
Klubovna
Pro členy
Skautský letní tábor
2024
Kronika
Fotky
Pro veřejnost