Skautské sliby 24.-25.9.2021

Poslední záříjový víkend byl pro oddíl výjimečný... Skautský slib není jen nějakou básničkou, ale závazkem na celý další život. A právě v poslední záříjový pátek se 5 našich členů vydalo skautský slib složit.

V pátek v odpoledních hodinách se na cestu za svým slibem vydali Písk, Monča, Kitty, Zombík a Pavouček, přičemž cestou je doprovázel Mráček. Ostatní členové oddílu, kteří již slib mají, byli pozváni až na místo, kde byli přeci jen potřeba pár věcí připravit. Ale kam? To tu samozřejmě nenapíšeme... :)

Oheň se úspěšně rozhořel, sliby byly složeny. A po nich také předány odznaky na táboře plněných 3 orlích per. Poté již bylo na čase vydat se na cestu zpět do Příbrami. Ještě přespání v klubovně, abychom v noci nebudili doma rodiče.

Všechny slibující vítáme v celosvětovém společenství skautů a skautek!

Zapsal: Golem

Schůzky
Klubovna
Pro členy
Skautský letní tábor
2024
Kronika
Fotky
Pro veřejnost