Hnědé Pandy

Základní informace

Holky i kluci od 14 do 15 let.

Vedoucí: Mráček, Janek

Schůzky: každý čtvrtek od 17:30 do 19:00

Pokřik

Jsme vzácní jak čínské pandy, zažíváme plno srandy.

Naše barvy - černá, bílá, uvnitř nás je velká síla.

Pod námi se třese zem, však my vám teď ukážem.

 

 

Schůzky
Klubovna
Pro členy
Skautský letní tábor
2024
Kronika
Fotky
Pro veřejnost