Historické družiny

Ačkoliv má náš oddíl v současné době tři družiny (Medvíďata. Rosomáky a Koaly), v historii oddílu se jich vystřídalo o něco více. Důvodů ke vzniku nových družin a zániku starších byly průběžné proměny struktury oddílu a též změna věku členů. V rámci tohoto článku bychom chtěli připomenout družiny (a jejich pokřiky), které se ve Dvojce objevily v její novodobé historii.

Žluté, Hnědé, Oranžové a Transparentní Pandy

Družiny starších vlčat a světlušek a skautů a skautek. Nejprve byla tato družina označena jen jako Pandy (od roku 2015), posléze došlo k jejímu rozdělení na Žluté Pandy a Hnědé Pandy, na podzim 2017 přibyly ještě Oranžové Pandy. Hnědé Pandy působily v oddíle do roku 2018, posléze přešli členové družiny mezi rovery. Později vznikla ještě družina Transparentních Pand.

Od roku 2021 máme opět jen jednu družinu s názvem Pandy, určenou pro skauty a skautky.

Jsme vzácní jak čínské pandy,
zažíváme plno srandy.
Naše barvy - černá, bílá,
uvnitř nás je velká síla.
Pod námi se třese zem,
však my vám teď ukážem.

Čiperky

Čistě dívčí družina, respektive družina světlušek, působící v letech 2012-2015. Posléze se členky této družiny staly členkami nově vzniklé družiny hnědých Pand.

My jsme holky šikovné, jak se patří čiperné.
Srandu rády zažíváme, nudě se vždy vyhýbáme.
Všem teď dokážem, že to vyhrajem.
Kdo jsou nejlepší holky, přece Čiperky z Dvojky.
Hej hej hej, Čiperky jsou nej!

NASA

Družina skautů a skautek, nejprve označována jako družina skautů, posléze označena názvem NASA (během Svojsíkova závodu 2011). Pod svým názvem působila do tábora 2013.

Techniky se nebojíme,
NASA brzy dohoníme!
Náš skaut ten se nezapře,
ten se nikdy nepředře.

Sysli

Družina starších vlčat a světlušek, působící pod svým názvem v letech 2011-2013, vyvinula se z družiny Vlčat a posléze se rozrostla do družiny Pand.

Sysli, sysli, sysli,
kdopak si to syslí,
to jsou přeci Sysli!

Tygři

Družina mladších skautů a skautek, která získala svůj název na podzim roku 2011 a fungovala s ním do roku 2013.

Tygři na vás jdou,
vždycky vyhrajou!
Kdo jim plány zkříží,
tomu hned ublíží!

Skauti & Vlčata

Družiny označované dle svých výchovných kategorií, které v rámci Dvojky fungovaly od podzimu 2006 a posléze se transformovaly do družin Tygrů, Syslů a NASA.

V době existence vznikla 1.10.2007 také nová družina Medvíďat, určená pro naše nejmladší členy.

Netopýři

Roverská družina existující několik let od roku 2006, jejími členy byli mladší členové vedení.

Netopýři, netopýři,
co nám naše cesty zkříží?
Ničeho se neleknem,
skauty budem každým dnem.

Ostříži

Družina skautů (kluků ve věku cca 12-15 let) působící ve stejné době jako družina Bobrů, většinou však s menším počtem členů.

Ostříži jsou bystří chlapci
a s prací jsou vždycky bratři.
Ostříž to je bystrý pták
a my budem zrovna tak.

Bobři

Družina skautů (kluků ve věku cca 12-15 let) působící do léta roku 2006.

Bobr, bobr, dobrý druh,
má rád vodu, čistý vzduch.
Bratře bobře každý den,
k pilnosti buď připraven!

Svišti

Dlouho fungující družina vlčat - kluků ve věku cca 8 - 12 let, působící do roku 2006.

Dobrá rada svišťů je,
kdo zahvízdá vyhraje!
Písk, hauu..

Schůzky
Klubovna
Pro členy
Skautský letní tábor
2024
Kronika
Fotky
Pro veřejnost