Skautský zákon - skautky

  1. Skautka je pravdomluvná
  2. Skautka je věrná a oddaná
  3. Skautka je prospěšná a pomáhá jiným
  4. Skautka je přítelem všech lidí dobré vůle a sestrou každého skauta
  5. Skautka je zdvořilá
  6. Skautka je ochránkyní přírody a cenných výtvorů lidských
  7. Skautka je poslušná rodičů představených a vůdců
  8. Skautka je veselé mysli
  9. Skautka je hospodárná
  10. Skautka je čistá v myšlenkách, slovech i skutcích
Schůzky
Klubovna
Pro členy
Skautský letní tábor
2024
Kronika
Fotky
Pro veřejnost