Světluškovský slib

 

Slibuji,

že se budu snažit hledat pravdu a lásku,

být prospěšná své vlasti a zachovávat zákon světlušek.

(věřící mohou doplnit: K tomu mi dopomáhej Bůh.)

Schůzky
Klubovna
Pro členy
Skautský letní tábor
2024
Kronika
Fotky
Pro veřejnost