Vlčácký slib

Slibuji,

že se vynasnažím být poslušným vlčetem své smečky, se kterou budu hledat nejvyšší pravdu a lásku,

že každý den vykonám alespoň jeden dobrý skutek.

(věřící mohou doplnit: K tomu mi dopomáhej Bůh.)

Schůzky
Klubovna
Pro členy
Skautský letní tábor
2024
Kronika
Fotky
Pro veřejnost