Skautský slib

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe,

sloužit nejvyšší pravdě a lásce věrně v každé době,

plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,

duší i těle být připraven(a) pomáhat vlasti i bližním.

(věřící mohou doplnit: K tomu mi dopomáhej Bůh.)

Schůzky
Klubovna
Pro členy
Skautský letní tábor
2024
Kronika
Fotky
Pro veřejnost