Kronika 2005-2006

Oddílová schůzka 1.1.2006

Schůzka začala oddílovým pokřikem v17:00 hod.

Potom se rozdávaly bodovací kartičky.Za chvíli Víťa bodoval zápisníky,rozdával se zbytek dárků a také příručka „Kudy z nudy“.Pak se rozkládala lodička „na čas“ a vyhrála družina Bobrů.Druzí byli Ostříži a třetí Svišti.

Potom se hrála hra, při které museli mítvšichni zavřené oči. Golem nás obcházel a třem řekl nějaký úkol.Ostatní pak měli poznat jejich změněnéchování a říci jaké.Kdo to poznal,dostal bod.

Pak bylúkol namalovat nejvíce věcí na určité téma. Bobři natéma „Vlajky zemí“,Ostříži měli téma „Zima“a Svišti „Pololetní vysvědčení“.

Na konci schůzky nám Víťa zopakoval, kdy se koná sněhová výprava.

Schůzky
Klubovna
Pro členy
Skautský letní tábor
2024
Kronika
Fotky
Pro veřejnost