Kronika 2008-2009

Mafie - městská hra - 28.10.2008

Ač máme 28. října, státní svátek, nekalé živly v našem městě nespí… Ba co víc, obchodují přímo na veřejnosti – na náměstí 17. listopadu… Když v tom přijíždí maskovaná policie a zloduchy zatýká... Jenže ve městě je jich víc a ke všem ještě mají jednu rukojmí! Naštěstí je přihlížející dav ochotný v boji proti podsvětí pomoci!

Přede všemi zúčastněnými je řada nelehkých úkolů, které ještě umocňuje děsné počasí… Celý den prší, přesto se více než 60 přítomných zapojuje do boje!

Po vysvětlení pravidel se utvářejí skupinky po 3-4 hráčích, které si následně vyzvedávají na startu své agentské průkazy a první indícii… Ta je ale vede podle pořadí na různá místa ve městě…

K navštívení a sesbírání informací čekalo na každý tým 11 míst rozmístěných po městě v okruhu Zámeček – autobusové nádraží – 8.ZŠ – Nový rybník. Všichni se setkali s cizincem, který s nimi komunikoval pouze německy či anglicky, hledali informace na internetu, mluvili s tajnými zpravodaji vysílačkou, absolvovali agentský výcvik na lanových překážkách a na cvičném hřišti, střílela z airsoftovky, zneškodňovala bombu stříháním drátů a někteří se dokonce odvážili zjistit i potřebné informace od bezdomovce na autobusovém nádraží! Při tom všem jim ale byli neustále v patách proradní mafiáni, kteří se je snažili chytit a zajmout!

Nakonec týmy dorazili do cíle, složili fotografii pohřešované osoby a po seskupení se do větších týmů ji měli šanci zachránit. Jen museli podle další fotografie najít místo, kde se rukojmí nachází… A potřebovali ji také probrat pomocí protiléku, neboť ji mafie tak trochu omámila…

Vše dobře dopadlo, agenti spolu s týmy dobrovolníky vše zvládli a nakonec následovala i sladká odměna a účastnické listy na památku…

Do hry se zapojilo více než 60 hráčů a 30 organizátorů… Spolupráce s příbramským divadlem ohledně propagace a výlepu plakátů bohužel nebyla úplně bezproblémová a tak se v souhře se špatným počasím nezúčastnilo příliš hráčů z veřejnosti (cca třetina), ale v rámci střediskové činnosti se akce povedla… Zapojila se dokonce i Višňová, která se střediskových akcí obvykle neúčastní.

 Potěšující také je, že z tohoto počtu bylo 20 z našeho oddílu :-)

Schůzky
Klubovna
Pro členy
Skautský letní tábor
2024
Kronika
Fotky
Pro veřejnost