Pátek 11.7.2008

Dnes dopoledne jsme se vydali s Veverkou odlévat stopy… Stop bylo po nedávném dešti všude spousta a tak jsme několik pěkných kousků také odlily.

Odpoledne jsme se věnovali s vlčaty a medvíďaty plnění stezky a přípravě slibového ohně... A vzhledem k tomu, že máme 5 slibujících, tak také oheň má 5 stran!

Večer došlo na samotné sliby... Svůj vlčácký slib složili bratři Tomáš, Kristián, Matěj a Janík a světluškovský slib složila Sluníčko. Ano, šlo o první světluškovský slib v celé historii Dvojky!!!

 

 

Slib vlčat

Slibuji, že se vynasnažím:

  • být poslušným vlčetem své smečky,
    se kterou budu hledat nejvyšší Pravdu a Lásku,
  • že každý den vykonám dobrý skutek.

 

Slib světlušek

Slibuji, že se budu snažit:

  • hledat Pravdu a Lásku,
  • být prospěšná své vlasti
  • a zachovávat zákony světlušek.
Schůzky
Klubovna
Pro členy
Skautský letní tábor
2024
Kronika
Fotky
Pro veřejnost