Tábor se Skrblíkem 29.6.-19.7.2008

A je tu konec tábora :'-/
Včera jsme dokončili celý program a dnes už nás čeká jenom balení...
Ale po ránu také docela příjemná snídaně :-) Ono ovoce v čokoládě není vůbec špatné :-D.
 
Vstávali jsme podle nás docela brzo - před osmou ráno, ale rodiče kteří přijeli pro věci, měli trochu jiný názor...
Chvilku po osmé přijeli jako první rodiče od Kristiána a poté postupně i všichni ostatní. Nakonec se vše sbalilo a uklidilo, tábořiště si od nás převzali zástupci spolča a auty jsme se dopravili do Příbrami.
A jako bonus jsme od Golema z domova dopravili do klubovny gauč :-D.

Na naší cestě podzemím jsme se výbuchem dopracovali na jakýsi kus skály plovoucí na lávě a stoupající komínem kamsi vzhůru... Ale láva neteče plynule a čas od času se také zastaví. A tím bylo doprovázeno také celé dnešní dopoledne...

V táboře bylo potřeba udělat dost práce, třeba zasypat sítňáky atd., ale také zábava - třeba střelba z luku. Jenže láva se občas zastavila a s tím také všechny naše činnosti... Respektive mezi 2 hvizdy píšťalky se nikdo z nás nesměl ani hnout.

Při přípravě oběda jsme navíc vytvořili "friťák" a měli hranolky s kuřecími řízky.

Odpoledne nás čekala poslední část etapové hry. Láva nás vyvrhla na povrch, jenže nevíme kde a zdejší obyvatelé nejsou příliš přátelští...

Čekala nás cesta podle mapy a po fáborcích, na které byli nepřátelé i např. jídlo na stromě. Jenže cesta nebyla úplně jednoduchá a tak když jsme nenašli správnou cestu, vrátili jsme se do tábora a poté nás její částí provedl Veverka.

Po příchodu do tábora následoval závěrečný táborový oheň a poté žranice :-)

Došla voda:-( A navíc se Mazlíkovi nechce jezdit a tak pro ní musíme pěšky... Nakoupit dojel Veve na kole, ale pro vodu se muselo s kárkou. A navíc hnusně pršelo :'-/

Jinak je celý den spojen s přípravou setonova hrnce. Díry se vykopávají poblíž ohniště a je potřeba nasbírat hodně listí a kamenů... Po obědě začínáme rozpalovat kameny a úspěšně ukládáme maso do díry.

Při zalévání sítňáku vodou také zjišťujeme jednu nemilou informaci... Pan Seton vymyslel skvělý způsob, jak péct maso, ale počítal s hlínou a ne s pískem!

(njn. díry po vytažení kůlu nejsou moc stabilní a zasypávají se...)

Ale nakonec se večer vše úspěšně dopeklo :-)

Máme tu středu... Dopoledne jsme otestovali své dřevěné lodičky... Souhrou osudu ani jedna neuspěla a v podzemí se dostáváme na pevninu. Odpoledne navazujeme hrou dostaň se do vesnice... Musíme přemoct domorodce a dostat se k našemu předchůdci.

Také ho musíme přesvědčit, aby nám pomohl najít další cestu. Takže plníme různé úkoly...

Odpoledne jsme se dopravili na Polesí na koupání. Zde také testujeme naše vory, které jsme vyráběli už minulý týden. Ve finále to dopadlo tak, že z nich plaval pouze jeden...

Golem s Kloboučkem ráno nabírají v táboře snídani a vyrážejí směr Obory. Tam na benzínce koupili kanystr a 15 litrů benzínu, v obchodě pečivo a šli na srub. K ostatním dorazili akorát na snídani :-)

Po cereáliích s mlékem poklízíme ve srubu a vyrážíme na vodu... A vzhledem k nepříliš velkému počtu přítomných (v táboře jsou Fedra, Roseanne a Mráček) se na lodě vejdeme najednou...

Strávili jsme půl dne na vodě a většina přítomných si poprvé vyzkoušela, co je to pádlování...

Odpoledne se většina přítomných chystá k obědu a Golem s Kloboučkem dali Mazlíkovi nabumbat a jedou do tábora. Tentokrát celkem úspěšně... Hned se v táboře ještě dojelo pro vodu a osmažili se řízky k obědovečeři.

Jenže pěší skupinka jde nějak pomalu, část dětí je hodně unavená... Tak jim jedeme naproti a nejmenší přibližujeme trochu rychleji do tábora.

Po večeři následoval AZ-kvíz a dobrou noc :-)

Ráno jsme se dozvěděli, že se při cestě podzemím potkali družiny Koumáků a Fantastická trojka a v další cestě pokračují společně...

Dopoledne opět celé propršelo... Až jsme se dopracovali k tomu, že jsme si pustili film O:-)

Ale mezitím jsme zvládli také přípravu bramborového salátu a file.

 

Golem s Veverkou také dojeli nakoupit věci na grilování.

Odpoledne se počasí trochu umoudřilo a tak jsme se vydali na cestu na srub. Respektive Golem s Kloboučkem a Roseanne jeli trabantem společně se všemi věcmi a ostatní šli s Veverkou pěšky. V táboře zůstal pouze Mráček.

Jenže "Mazlík" (trabant) se rozhodl tak trochu protestovat :-( Skončili jsme v polovině cesty úplně bez benzínu. A sehnat benzín skoro bez peněz a bez kanystru není vůbec jednoduché. Nakonec po několika hodinách vše jakž takž dobře dopadlo a s trabantem jsme se na srub dopracovali. Tam jsme se najedli ugrilovaného masa a posádku trabantu čekala cesta zpět do tábora. Ale jaksi imobilně, protože na jednu PETku benzínu se v kombinaci s netěsnící nádrží moc daleko nedojede :-(

V půl dvanácté večer dorazili Golem, Klobouček a Roseanne do tábora. A zítra ráno se jde pro benzín!

Máme tu druhý návštěvní den... Po celý den máme opět odpočinkový program. A také nás opustili někteří účastníci tábora... Přeci jen pro některé z nejmladších by asi byly 3 týdny moc.

Odpoledne začalo hodně pršet a tak se s řadou rodičů shromažďujeme v kuchyni...

Večer se také jde poměrně brzo spát. :-P

Máme tu sobotu. V průběhu dne máme čas na vytváření lodiček ze dřeva. Dopoledne nás opouštějí obyvatelé všech ostatních táborů. Zůstávají tu s námi jenom Věrka s Mirkou a to jenom do oběda, ke kterému nám připravili slepici na paprice s modrým knedlíkem...

Bohužel se nám v táboře trochu rozmohla také nějaká jednodenní viróza spojená s horečkami. Každý postižený měl cca 1 den horečky lezoucí k 39 st.C. Takže jsme se rozdělili na zdravé a nemocné a všichni podstupovali pravidelné kontroly teploty a zdravotního stavu.

Odpoledne je již většině tábora dobře a čeká nás asimetrické vaření. Pravidla znějí poměrně jednoduše, ale s realizací je to o poznání horší. Úkolem je připravit si topinky se sýrem. Ale musíme je připravovat 1m dlouhými nástroji na ohni, který je 1m nad zemí...

No nakonec se to všem podařilo :-)

Dnes dopoledne jsme se vydali s Veverkou odlévat stopy… Stop bylo po nedávném dešti všude spousta a tak jsme několik pěkných kousků také odlily.

Odpoledne jsme se věnovali s vlčaty a medvíďaty plnění stezky a přípravě slibového ohně... A vzhledem k tomu, že máme 5 slibujících, tak také oheň má 5 stran!

Večer došlo na samotné sliby... Svůj vlčácký slib složili bratři Tomáš, Kristián, Matěj a Janík a světluškovský slib složila Sluníčko. Ano, šlo o první světluškovský slib v celé historii Dvojky!!!

 

 

Slib vlčat

Slibuji, že se vynasnažím:

 • být poslušným vlčetem své smečky,
  se kterou budu hledat nejvyšší Pravdu a Lásku,
 • že každý den vykonám dobrý skutek.

 

Slib světlušek

Slibuji, že se budu snažit:

 • hledat Pravdu a Lásku,
 • být prospěšná své vlasti
 • a zachovávat zákony světlušek.

Dnešní den byl ve znamení olympiády! Ráno na nástup byl přivezen olympijský oheň a po rozdání všech zapisovacích kartiček byly zahájeny i samotné hry...

Disciplíny byly opravdu zajímavé:

 1. Kocour v botách (Běh ve velkých galoších)
 2. Hod polenem (aneb hod sirkou do dálky)
 3. Tanec HulaHula (kroužení obručí)
 4. Hod diskem (hod frisbeečkem do dálky)
 5. Bowling (taková terénní varianta)

Vyhodnocení výsledků si vzalo na starosti výpočetní centrum aneb Golem a spol. a tak byly výsledky známy krátce po obědě... Celou olympiádu vyhrál Budíček.

Odpoledne došlo také na koupání...

Dopoledne vyhrál Golem opět výlet do Příbrami... Ostatní čekalo po budíčku nemilé překvapení. V podzemí nám došlo světlo a ta jsme se museli pohybovat potmě - se zavázanýma očima.

Ke konci poledního klidu přijeli z Příbrami Golem s p. Hassmanem a Petrem. Pro dobrovolníky a zájemce byla na táboře katolická mše.

V průběhu odpoledne přišly na řadu ještě "rytířské souboje" aneb boje s tyčemi na vodní gymnastiku. Také nám dorazil Fedra!!!

Večer došlo na kytaru...

Máme tu úterý a také další část pouti podzemím... Dopoledne nás čekalo prozkoumávání "zkamenělin živočichů" aneb procházka po okolí s pozorováním zde žijících organismů.

Odpoledne jsme se dostali do podzemní jeskyně, kde jsme měli získat co nejvíc obrázků nástěnných maleb. Jenže to nebylo tak jednoduché... :-( V jeskyni žijí příšery, na které se nesmí člověk podívat. Tedy pokud nechce zkamenět... A ono není lehké se pohybovat pomocí zrcátka ani samostatně v lese. Natož pak se vyhýbat nestvůrám...

Nakonec jsme ale skoro všechny malby získali :-)

Následně bylo naším úkolem vytvořit nástěnné malby vlastní. A Koumáci zvládli dokonce pravěky comics!

Dnešní dopoledne nás v podzemí přivítalo nepříjemnou zprávou – jsme bez vody a musíme si ji donést od pramenu… Konkrétně z rybníku do kýble a k nošení můžeme použít pouze 1 list papíru a věci, které máme na sobě. Nakonec jsme to všichni zvládli a tuto hrozbu odvrátili.

Odpoledne jsme absolvovali pouť podzemním bludištěm a také jsme si vyzkoušeli střelbu ze vzduchovky. Nakonec se to všem celkem dařilo ;-)

Večer byl ale trošku neobvyklý… Čekala nás noční hra – cesta za světlem. Za světlem jsme putovali po protější straně údolí a nakonec jsme ho nalezli v táboře na stožáru. Bohužel ne všichni dodržovali pravidla, což se projevilo také ve výsledku bodování této etapy :'-O

A máme tu neděli a s ní návštěvák!!! Ráno nás probouzí Golem s trabantem – snídaně přijela! :-D Tak se pomalu doprobouzíme, snídáme a začínáme balit. Cestou z lesa se ještě stavujeme ve sprše, kde na nás čeká teplá voda…

Jinak je celý den odpočinkový, většině z nás přijíždějí rodiče atp… Jedinou nepříjemností bylo, že nás opustil Mariánek, kterého si maminka odvezla domů.

Ráno nás probudili v 7:00. Po snídani jsme si v rámci našeho sportovního turnaje zahráli fotbal.

Odpoledne jsme dostali za úkol sbalit si věci na přespání venku. Při naší cestě do středu Země jsme se dostali až ke kráteru, do kterého musíme sestoupit a také si tam odpočinout před dalším postupem.

Došli jsme do lesa, kde nám Golem s návštěvou připravili lanovku. Každý z nás sjel po laně „do kráteru“, vzal si věci a přiřadil se ke skupině těch, kteří to již měli za sebou. Pak jsme se odebrali do lesa, kde si každá družina postavila obydlí na tuto noc.

Večeři jsme měli dovezenou až na místo :-)

 Tomáš se ale po večeři začal honit se Slimáčkem, který upadl a zlomil si ruku. Všichni spící venku se šli uložit ke spánku a Zmatlík s Golemem odvezli Slimáčka do Příbramské nemocnice. Tam Slimáčkovi ruku zrentgenovali a trvali na tom, že je nutné si ho nechat v nemocnici a tak musíme okamžitě sehnat rodiče a ti se musí osobně dostavit do nemocnice podepsat souhlas s hospitalizací a rovnáním v narkóze.

Dneska jsme vstávali jako každý den – brzo. Po snídani a nástupu nastalo obávané bodování… Celý den byl opravdu zábavný, jelikož jsme se potili ve sportovním turnaji! Před obědem se hrálo ringo a po obědě lakros… Vyhrála nejsilnější družina Lemurů.

Po večeři následovala zábavnější část dne – táborák, kde se vyhlásil vítěz soutěže o nejlepší lavičku. Vítězem se stali… VŠICHNI!!! Po hrách a zpívání u táboráku se šlo spát…

Během táboráku jsme si ale také všimli světla baterky u umývárky, což se nám vzhledem ke zkušenostem z minulé noci vůbec nelíbilo! Zmatlík se tam s několika kluky došel podívat a vrátil se s tím, že viděl 3 kluky, kteří patří asi k Brdské smečce a tvrdí, že jdou do lomu. Ve skutečnosti to ale byli Štístko, Bára a Vločka – aneb nepovedený přepad J

Pravé psycho nastalo až v noci, kdy se okolo 3. hodiny ráno Oboráci rozhodli jít do otevřeného konfliktu a snažili se nás vyprovokovat ke rvačce. Nakonec to skončilo zavoláním policie, které je ještě pod táborem legitimovala…

Ráno bylo jako každé jiné. Celé dopoledne jsme byli v Gardaře, neboli na výletě ve Višňové. Dostali jsme od Mraka otázky, na které jsme měli zjistit odpověď. Na polovinu z nich nám odpověděla prodavačka v obchodě a na ten zbytek jakýsi údržbář.

Cesta zpět byla z větší části autobusem. Jeli jsme do Obor, odkud jsme šli pěšky do tábora.

Odpoledne jsme měli jako další úkol získat si průvodce na cestu do podzemí. Museli jsme vysvětlit členům vedení různé úkoly pomocí pantomimy.

v podvečer se hrál lakros a také se dodělávaly lavičky. Došlo také na kytaru a zpěv. A pak už jen spánek J

Tedy, jak pro koho… První hlídku měl Mariánek a tak bylo celé vedení vzhůru – jen tak pro jistotu… A najednou se ozval řev! Omladina z Obor se po notném posilnění alkoholem rozhodla nám tak trochu znepříjemnit život… Probíhaly od jedné cca do 4 ráno táborem, obcházeli okolo a snažili se děsit děti…

Tento den nás vedení donutilo vstávat v 7:30. Dopoledne jsme místo našeho vytouženého spánku lítali po úřadech. v této hře jsme měli získat výjezdní povolení, ke kterému vedla složitá cesta…

Po velmi chutném obědě nás čekaly výtvarné dílny. Tvořili jsme mýdlo a jiné zajímavosti a užili jsme si spoustu legrace. Po svačině následovala další hra – vláčky.

Pak večeře, kytara a spánek…

Tak konečně máme červenec a také už 3. den tábora... Ráno je kvůli včerejší večerní aktiviě posunutý budíček a tak jsme probouzeni krátce před snídaní.

V průběhu dopoledne nejprve máme bitvu se štíty a papírovými koulemi a poté vyrábění prolejzaček a hraček pro naše budoucí "domácí mazlížky" - abychom nebyli v podzemí sami, každá družina má svojí malou bílou myšku.

Vedení nám mezitím mění část stanů az lepší, které nám včera večer dovezl Koumák... (konečně došlo i na větu: Kdo nám postaví stany? No přece Golem...)

Odpoledne se hned po poledňáku jedeme koupat - tentokrát na Polesí... Po návratu ještě stihneme vydělat nějaké ty peníze na vybavení na cestu na Island a večer nás čeká kytara a ubytování myší.

Je pondělí a také první celý táborový den. Ráno začínáme protahovací rozcvičkou ve spacáku a po snídani také společným nástupem všech 3 táborů...

Dopoledne je ještě tak napůl v pracovním duchu - pořád je dost věcí, které je potřeba dodělat... stihli jsme vytvořit také nový táborový oheň, který nás čeká v pátek a také již pár her... Třeba lovce s lukem...

Mariánek se nám také naučil jezdit na kole :-).

Po večeři jsme vzali kola a jeli se vykoupat - skončili jsme u jednoho rybníka u Višňové...

V neděli v 9 hodin ráno jsme se sešli před klubovnou k odjezdu na náš letošní tábor. Po chvilce čekání na opozdilce, vybrání léků a dokladů jsme se rozloučili s rodiči a odebrali na autobus, který nás po cca 20 minutách jízdy vysadil na Skalce. Odtud jsme pokračovali až do tábora pěšky...

Po příchodu na místo jsme začali se stavbou stanů, což nám zabralo v podstatě celý zbytek odpoledne...

Večer jsme se sešli u zahajovacího táborového ohně a dozvěděli se i téma letošní celotáborové hry  - Cesta do středu Země...

Schůzky
Klubovna
Pro členy
Kronika
Fotky
Pro veřejnost