Středa 16.7.2008

Máme tu středu... Dopoledne jsme otestovali své dřevěné lodičky... Souhrou osudu ani jedna neuspěla a v podzemí se dostáváme na pevninu. Odpoledne navazujeme hrou dostaň se do vesnice... Musíme přemoct domorodce a dostat se k našemu předchůdci.

Také ho musíme přesvědčit, aby nám pomohl najít další cestu. Takže plníme různé úkoly...

Odpoledne jsme se dopravili na Polesí na koupání. Zde také testujeme naše vory, které jsme vyráběli už minulý týden. Ve finále to dopadlo tak, že z nich plaval pouze jeden...

Schůzky
Klubovna
Pro členy
Skautský letní tábor
2024
Kronika
Fotky
Pro veřejnost