Pondělí 7.7.2008

Dnešní dopoledne nás v podzemí přivítalo nepříjemnou zprávou – jsme bez vody a musíme si ji donést od pramenu… Konkrétně z rybníku do kýble a k nošení můžeme použít pouze 1 list papíru a věci, které máme na sobě. Nakonec jsme to všichni zvládli a tuto hrozbu odvrátili.

Odpoledne jsme absolvovali pouť podzemním bludištěm a také jsme si vyzkoušeli střelbu ze vzduchovky. Nakonec se to všem celkem dařilo ;-)

Večer byl ale trošku neobvyklý… Čekala nás noční hra – cesta za světlem. Za světlem jsme putovali po protější straně údolí a nakonec jsme ho nalezli v táboře na stožáru. Bohužel ne všichni dodržovali pravidla, což se projevilo také ve výsledku bodování této etapy :'-O

Schůzky
Klubovna
Pro členy
Skautský letní tábor
2024
Kronika
Fotky
Pro veřejnost