Družinová výprava Medvíďat - 16.10.2010

Ačkoli počasí nevyhlíželo přespříliš přívětivě, nenechali jsme se zastrašit a v 10:00 jsme se sešli v hojném počtu jedenácti lidí před klubovnou. Zanedlouho jsme se již vydali na cestu přes město. Zastavili jsme se na náměstí 17. listopadu. Kde jsme se setkali s Mrazíky. Tito naštěstí měli vcelku šťastnou ruku, a tak zmraženy byly povětšinou jen zlostné Marfušy. Oproti tomu Nastěnky byly uchráněny svojí dobrotou a slušným vychováním. Dále jsme pokračovali na Nový rybník, kde jsme se pustily do vaření polévky. Mnozí si vůbec prvně vyzkoušeli, jaké je to vařit na ohni. Teplá polévka přišla za sychravého počasí k duhu. Zahráli jsme si zde též několik her. A to jsme se již vydali na cestu zpět ke klubovně. Zapojeni do vlaku jsme si museli poradit se všemi návěstidly a výhybkami, které nás cestou potkaly. Několikrát došlo k rozpojení a došlo i na šíbování. V klubovně jsme si procvičili postřeh při chytání sultánek. Dále jsme se jakožto malé myšky snažili uchránit před hladovými dravci, ale tito měli navrch. Při zběsilém běhu o život nám vyhládlo, a tak jsme týmově posvačili. Po svačině jsem se jakožto mladí zahradníci a zahradnice snažili pochytat listí ze stromů, které se ovšem záhadně pohybovaly a potměšile rozhazovaly listí na všechny strany, načež nás správce propustil ze služby. Pomalu, ale jistě se již blížila šestnáctá hodina - čas našeho odchodu domů a zbýval již jen čas, abychom se v týmech navlékli na jediný provázek, a takto se pokusili dojít až k východu z pavilonu. Úspěšná nakonec byla jen skupina Radanky, Adámka, Vašíka a Míši. Jako tradičně, tak i tentokrát jsme se rozloučili naším oddílovým pokřikem a odebrali jsme se k domovům.

Schůzky
Klubovna
Pro členy
Skautský letní tábor
2024
Kronika
Fotky
Pro veřejnost