Betlémské světlo - 22.12.2010

„To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.“ (Jan 1, 5) s tímto citátem a nezměrnou radostí jsme se společně s dalšími příbramskými skauty rozhodli přispět k všeobecné předvánoční pohodě.

Jako již tradičně donesli jsme na Svatou horu plamének, který byl rozžehnut v městě Betlémě - rodišti Ježíše Krista. Tento symbol Vánoc je předáván a přispěním mnoha skautů a skautek se šíří do míst po celém světě. Do Příbrami jsme ho přivezli 22. 12. a v 18:00 započalo jeho slavnostní rozdávání doprovázené dramatickým ztvárněním vánočního příběhu a hraním koled. Všichni odcházeli s hřejivým pocitem, těšíce se na překrásné katolické svátky a kdo snad nestihl přijít, může si Betlémské světlo připálit na Svaté hoře po celé trvání Vánoc.

Schůzky
Klubovna
Pro členy
Skautský letní tábor
2024
Kronika
Fotky
Pro veřejnost