Tábor rudé luny

31.7.2010

Dnes se odjíždí, a proto je nutné vše zabalit. Bourají se stany, balí vybavení i osobní věci, sbírají se odpadky. Jsou objednány dvě Avie, aby se všechno vešlo. Měli dorazit až v 11:00, ale první přijela už v 9:00. Naložili se na ní stany, které pojedou na Slivici a Mráček s Klíšťákem odjeli, aby vše nanosily do stodoly Slivické fary. Sotva odjeli, už je  tu druhá Avie, na kterou se nakládá všechno ostatní. Za chvíli přijel i pan Bárta. Vše je naloženo a věci odjíždí. Děti pod vedením Berušky a Doda vyrazili do Sedlčan na autobus. Věci mezitím dorazili do Příbrami. Malý okamžik před nimi dorazili i Mráček a Klíšťák, a tak se společnými silami složili věci z korby. Ti co měli jet autobusem, došli v Sedlčanech ale k nemilému zjištění, žádný autobus nejede. Narychlo se proto sjednává náhradní doprava a všichni se ve vozech Golema, paní Porvichové, pana Vojíře a paní Vackové naštěstí dostali v pořádku do Příbrami. Na 8. ZŠ dále pokračovalo stěhování věcí do klubovny, o což se zapříčinil Mráček, Veverka, Klíšťák a Janík. Následně jim přišel na pomoc pan Berka. Díky němuž se nám ve 4 podařilo odstěhovat i kamna.

Schůzky
Klubovna
Pro členy
Skautský letní tábor
2024
Kronika
Fotky
Pro veřejnost