Tábor v Tabčáru s Milka týmem – 15.-28.7.2012

Uteklo to jako voda, ale letní tábor máme v letošním roce bohužel již za sebou. Společně jsme prožili krásných 14 dnů na louce nedaleko Příčov u Sedlčan, které byly plné překvapení a nezapomenutelných (často také nevysvětlitelných) detailů. Nikdo jiný než účastník tábora totiž neví, kdo, popřípadě co to je Milka tým (a jak ke svému jménu přišel), kdo jsou to Helmuti a kameni s dřevěnými srdci, proč topíme kameny, zatímco cesty jsou plné dřeva, nebo jak jsme se všichni stali příslušníky jedné velké fiktivní rodiny.

Během tábora jsme se studenty vyhlášené Školy čar a kouzel v Tabčáru, na které jsme byli rozřazeni moudrým kloboukem do čtyř kolejí nesoucích jména slovutných zakladatelů vzdělávacího institutu – Equus, Karcharodon, Diceros a Cygnus. Kolej Equus nese ve svém znaku koně a patří do ní kouzelníci moudří a rozvážní. Kolej Karcharodon má ve svém znaku žraloka a patří do ní kouzelníci průbojní a mocní. Koleji Diceros přísluší nosorožec a je pro kouzelníky statečné a vytrvalé. Kolej Cygnus sdružuje ctnostné kouzelníky a nese ve svém znaku labuť. Nic ale není idylické, a tak jsme se utkali se zákeřným a lstivým Tím, jehož jméno nesmíme vyslovit juniorem, nad kterým jsme nakonec slavně zvítězili. Celí svět tak může být opět o něco klidnější.

Všechny koleje po celou dobu soutěžili a bojovali o školský pohár, jehož vítězem se stala kolej Karcharodon, jejímž prefektem byl Janek a dále do ní patřili Houba, Nikolaj a Áčko. Za tento úspěch si všichni nepochybně zaslouží věčnou slávu a úctu.

Zapsal: Mráček

Schůzky
Klubovna
Pro členy
Skautský letní tábor
2024
Kronika
Fotky
Pro veřejnost