15.7.2012 – 1. den

Ráno jsme se probudili do krásného slunečného dne. V táboře byli jen vedoucí a starší skauti, kteří stavěli tábor, než přijedou děti. Nejprve jsme se nasnídali a provedli ranní hygienu. Poté jsme se společnými silami postavili stožár. Kolem poledne začali jezdit děti, které přivezl Golem autem. Děti se zabydlily ve stanech a naobědvaly se ze svých zásob. Hned poté následoval nástup, kde vedoucí seznamovali děti s pravidly tábora. Pak nás rozřadili do skupin. Do skupin nás rozděloval moudrý klobouk. Dále jsme řezali dřevo. K večeři byl guláš s chlebem a dále byla pohádka pro malé a šlo se spát.

Zapsala: kolej Karcharodon

Schůzky
Klubovna
Pro členy
Skautský letní tábor
2024
Kronika
Fotky
Pro veřejnost