Vánoční nadílka - 20.12.2013

Rok 2013 se kloní k samému konci a není snad nikoho, kdo by se netěšil na Vánoce. Jako každoročně i letos rodinnému 24. prosinci předcházela také oddílová oslava těchto krásných svátků. Letošní vánoční nadílka připadla na pátek 20. 12. 2013.

Kolem páté hodiny dorazili jsme v počtu čtyřiatřicíti do vyzdobené klubovny plné cukroví, chlebíčků a dárků. Vůně františků, zpěv vánočních koled za doprovodu klavíru a kytary a rozbalování dárků nás provázelo téměř dvě hodiny. V samotném závěru jsme se přesunuli ven, kde jsme se rozloučili za svitu prskavek.

Velké poděkování patří všem, kteří se aktivně zapojili do příprav výzdoby, občerstvení i programu.

Schůzky
Klubovna
Pro členy
Skautský letní tábor
2024
Kronika
Fotky
Pro veřejnost