Kronika 2013-2014

Zachraňte duhu je prázdninová hra, kterou organizuje Česká televize - Déčko ve spolupráci s Junákem - svazem skautů a skautek ČR. Po celé republice jsou rozmístěny kešky (plastové krabičky s částmi hry), pomocí jejichž nalezení je možné zabránit zlému Černobílovi v odbarvení vysílání Déčka.

Ráno jsme se sešli v klubovně a s ostatními vedoucími jsme začali připravovat karneval. V průběhu přípravy karnevalu jsme zašli nakoupit občerstvení a ceny pro výherce soutěží. Když jsme se vrátili, tak jsme pokračovali s přípravou výzdoby haly na karneval. Dále jsme dokončili občerstvení a rozmístili hudební techniku. Kolem půl druhé začali chodit rodiče s dětmi a začalo oblékání do kostýmů. Po tomto náročném úkolu mohl karneval začít. Začala hrát hudba a začalo se tancovat.

Betlémské světlo se stalo již jedním z tradičních symbolů Vánoc. Tento plamínek rozžehnutý v místě narození Ježíše Krista je každoročně rozvážen skauty a skautkami do celého světa. V Příbrami se jeho slavnostní předání na Svaté hoře konalo 23. prosince a dorazilo na něj více než 500 návštěvníků.

V pátek v 15:45 jsme se sešli na vlakovém nádraží k první vícedenní oddílové výpravě letošního skautského roku. Jako první dorazil Janek a Mráček následováni Jáchcim, Hihi, Viky, Honzíkem, Míšou, Adamem Č., Adamem Š., Pískalem, Ivčou, Vodnicí, Danem, Šťourou, Aničkou, Hrabošem, Terkou, Koštětem, Sluníčkem a Placatkou. Golem jel vlakem z Prahy, Beruška se k nám mohla připojit až v sobotu ráno.

Schůzky
Klubovna
Pro členy
Skautský letní tábor
2024
Kronika
Fotky
Pro veřejnost